Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Inne / Odbudowa Osiedla Piastowskiego : etap I sieć kanalizacji deszczowej os. Piastowskie, etap II odbudowa nawierzchni os. Piastowskie
Odbudowa Osiedla Piastowskiego : etap I sieć kanalizacji deszczowej os. Piastowskie, etap II odbudowa nawierzchni os. Piastowskie

Data publikacji:

3 Wrzesień 2014

Autor publikacji:

Odbudowa Osiedla Piastowskiego

Gmina Bogatynia realizuje zadanie dofinansowane prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem całego zamierzenia budowlanego jest przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach zadania - Odbudowa Osiedla Piastowskiego : etap I sieć kanalizacji deszczowej os. Piastowskie, etap II odbudowa nawierzchni os. Piastowskie (powódź czerwiec 2013)

Projektowana sieć wodociągowa zastąpi istniejący wodociąg, który zaopatrywał  w wodę budynki zlokalizowane na terenie Os. Piastowskiego i ul. Mostowej.

W wyniku powodzi, ze względu na zły stan techniczny, rozszczelnienia, obsunięcia podbudowy istniejący wodociąg nie spełniał swoich funkcji i zostanie zdemontowany.

Kanalizacja dla Os. Piastowskiego usytuowana zostanie w miejscu istniejącej dawnej kanalizacji ogólnospławnej, która ze względu na zły stan techniczny zostanie zdemontowana. Wartość zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:

 3 279 537,42  (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 42/100 ) w tym dotacja: 286 600  (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotyc h) oraz pożyczka niskooprocentowana 1 128 200  (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych ).