Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Aktualności / Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí
Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Data publikacji:

18 Marzec 2014

Informace o obci

Obecní úřad, kontakty

Historie obce

Zajímavosti v okolí obce

Odkaz na úřední desku

Odkaz na stránku, kde obec uveřejňuje informace o vyhlášených veřejných zakázkách.

 

Informace o obci.

Obec Bogatynia zaujímá plochu 136,2 km2 . Leží v jihozápadním výběžku Polska (tzv. Worek Turoszowski) na pomezí Polska, Česka a Německa.

Leží na západosudetské pahorkatině v Turoszowské kotlině (tektonický pokles s bohatými ložisky hnědého uhlí). Z jihu je obklopena Lužickými horami, z východní strany Jizerskými horami a na západě přechází v údolí Lužické Nisy. Na území obce jsou četné soutěsky, kotliny a pánve. Reliéf krajiny je rozmanitý: četné vyvýšeniny (nejvyšší Hraniční vrch v Jizerských horách na hranici s Českou republikou - 612 m. n. m.), vrchy porostlé stromy a hluboké důlní dílo (205 m. n. m.).

 

Obec Bogatynia patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím obcím v republice. Významné investice do rozvoje infrastruktury a podpory podnikání nyní přináší zvýšení životní úrovně obyvatel. Dnes je Bogatynia průmyslovým střediskem a centrem obchodu a služeb s rozvinutou komunální a sociální infrastrukturou. Je to město příznivé pro rozvoj podnikání a pro různé investice.

Vedení obce klade velký důraz na kulturní a sportovní dění. Koná se zde řada akcí, jak místního, tak celostátního významu.

Na území obce je až šest hraničních přechodů (což je nejvíce v celé republice): tři na polsko-české hranici a tři na polsko-německé.

Nyní má obec přibližně 24,5 tis. obyvatel, z nichž přibližně 18,5 tis. žije ve městě a přibližně 6 tis. na vesnicích. Zástavbu města, která se rozprostírá podél Miedzianky, tvoří zejména dvoupodlažní lužické domy a velké tovární budovy, a také krásně zdobené vily bývalých továrníků.

 

2. Obecní úřad, kontakty

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
 ul. I. Daszyńskiego 1
 59-920 Bogatynia

Úřední hodiny
 pondělí: 7:30 - 17:00
 úterý - čtvrtek: 7:30 – 15:30
 pátek: 7:30 – 14:00

Kancelář pro veřejnost
 tel. (+48) 75 77 25 100
 fax. (+48) 75 77 25 109
 email: umig@bogatynia.pl

Kancelář starosty
  tel. (+ 48) 75 77 25 116 do 118
 e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl

Web: www.bogatynia.pl

 

3. Historie

Historie Bogatyně souvisí s dějinami Horní Lužice. Od prvních staletí našeho letopočtu zde žili Lužičtí Srbové – potomci polabských Slovanů. V 10. století byla Horní Lužice připojena k Polsku, a pak opět roku 1031 byla odpojena. V pozdější době se majitelé těchto panství měnili. Ve 14. století to byl majetek koruny české, od roku 1635 léno saských kurfiřtů, v roce 1915 pak byla většina tohoto území připojena k Prusku a zbytek dostalo Sasko.

Bogatynia vznikla ze staré lužické řetězové vsi Rychłów, jejíž jméno je podle legendy odvozeno od jména rytíře Rychły. Jeho silueta je zobrazena na městském znaku. První historická zmínka o Bogatyni pochází z roku 1262. Její další osudy byly různé, mj. ji trápily četné požáry. V roce 1424 způsobila velké škody husitská vojska. Vesnice však rychle získávala své postavení zpět, protože ležela poblíž významných obchodních cest. Velký vliv na rozvoj a pozici Bogatyně měl drobný obchod a řemeslo (mlynáři, kováři, ševci, tkalci). V 17. století došlo k rozvoji domácího tkalcovství. Ve 2. polovině 19. století byla Bogatynia již významným textilním střediskem. V té době vznikaly i potravinářské závody (výroba vína, lihovin a konzerv). Rozhodujícím okamžikem bylo nalezení ložisek hnědého uhlí. V letech 1840 - 1990 vznikly první doly, původně hlubinné, a v roce 1904 první povrchový důl "Herkules". V roce 1905 byla zprovozněna první elektrárna (v budově dnešního kulturního střediska).

Bogatynia naštěstí nutrpěla žádné válečné škody. V roce 1945 se Bogatynia společně s celým Dolním Slezskem stala součástí Polska a byla povýšena na město. V letech 1945 - 47 se jmenovala Rychwałd. Dynamický rozvoj začal po roce 1958, kdy vznikl Palivový a energetický kombinát, dnes PGE GiEK S. A. Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (elektrárna a doly hnědého uhlí).

Bogatynia to však není jen energetický průmysl, ale jsou to i četné historické a kulturní památky a turistické zajímavosti. Je to město aktivních lidí. Je to skvělé výchozí místo na pomezí tří států pro všechny, kteří hledají aktivní odpočinek, kontakt s přírodou, historií a kulturou Horní Lužice a nejen to.

 

4. Zajímavosti

Trojmezí
  Místo, ve kterém se schází hranice tří států: Polska, České republiky a Německa. Jsou zde obelisky připomínající historické místo hlavních oslav u příležitosti vstupu Polska a Česka do Evropské unie. Je to oblíbený cíl pěších, cyklistických a automobilových výletů a atraktivní zastávka při sjíždění Lužické Nisy. Bogatynia je místem mezinárodních akcí, setkávání a integrace Poláků, Čechů a Němců.

Hrázděné a podstávkové domy
 Na území Bogatyně je celý soubor dřevěných lužických domů ze 17. -  19. století. Hlavním prvkem jsou podstávky a spojení různých materiálů a stavebních technik. Tyto domy jsou většinou dvoupodlažní, v přízemí bývaly tkalcovské dílny. Řada z nich má ozdobné prvky jakými jsou portály, rámování oken a ozdobené sloupy.

Vyhlídková terasa Dolu hnědého uhlí "Turów"
 U silnice č. 354 (Bogatynia - Sieniawka) je vyhlídková plošina, z níž je možné pozorovat důlní dílo. 210 metrů hloubky a 24 čtverečních kilometrů plochy vytváří obrovský prostor, který je dechberoucí. Jizerské pohoří na pozadí dotváří malebnost této krajiny.

Regionální světnice

Regionální světnice (Izba Regionalna) v Integrované základní škole Hedviky Slezské a Gimnazju v Działoszyně shromažďuje sbírky užitkových předmětů, nábytku, zemědělského nářadí. Jsou zde i dokumenty a fotografie zobrazující život zdejších lidí od 18. do 20. století.
 Otevřeno celoročně od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Ostatní dny po předchozí domluvě. Kontakt: R. Zawadzki, tel. +48 665 325 971 nebo (+48) 75 77 18 226.

Kostel neposkvrněného Početí Panny Marie 

Byl postaven řádem cisterciaček v roce 1868 jako klášterní kostel. Kostel je v novogotickém slohu. Je zděný a má jednu loď. Nad vchodem je kamenný portál a v interiéru se nachází původní dřevěné vybavení. Stojí v ulici Kurzańska.

Barokní kostel sv. Bartoloměje

Barokní kostel sv. Bartoloměje v Działoszyně. V letech 2006 - 2008 prošel interiér rekonstrukcí. Patří mezi perly sakrálních objektů v celém regionu. Pochází z konce 14. století.

Zajatecký  tábor v Sieniawce

V roce 1941 vznikla ve starých kasárnách v Sieniawce pobočka koncentračního tábora Gross-Rosen a Auschwitz. Byli zde vězněni zajatci různých národností: Angličané, Belgičané, Francouzi, Jugoslávci, Italové a Sověti. Ve starých kasárnách (nyní nemocnice pro psychicky a nervově nemocné) se vyráběly motory do válečných letadel. Výroba byla přísným státním tajemstvím, obdobně jako existence letiště.

Malebný průlom Lužické Nisy

Mezi vesnicemi Trzcińsko a Posada se nachází mimořádně malebný průlom Lužické Nisy, se strmými skalistými stráněmi.

Přírodní památka

Před budovou vedení dolu hnědého uhlí Turów stojí obrovský kmen jehličnanu starý asi 18 milionů let. Je to druh stromu nejbližší sekvoji. Právě takové kmeny se v minulosti proměnily v sedimentační horninu s názvem hnědé uhlí.

Průmyslové objekty

Průmyslové objekty jsou nedílnou součástí krajiny obce Bogatynia. Jedním z míst otevřeným návštěvníkům je důl hnědého uhlí s velkým důlním dílem (hlubokým cca 210 m, s rozlohou 24 km2 ). Velmi zajímavou atrakcí je bezesporu možnost prohlídky dolu spojená se sjezdem na uhelnou stěnu. Kontakt: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej; www.tmzb.eu.

Sportovní a rekreační středisko

Jedná se o profesionální sportoviště evropského standardu, kde se konají sportovní závody regionálního, republikového i mezinárodního významu. Na sportovním stadionu v ulici Białogórska je hotel nabízející 30 lůžek. Kontakt: www.osirbogatynia.pl

Bogatyňské kulturní středisko
 Obecní kulturní zařízení, jehož cílem je především organizace kulturního dění a rozšiřování základních uměleckých oborů jakými jsou výtvarné umění, divadlo, hudba, tanec, film a fotografie.  Kontakt: www. bok.art.pl

Integrovaná škola s integračními odděleními v Bogatyni

Zařízení s bohatým sportovně rekreačním zázemím (bazén 25m x 12,5m, stadion s hřišti, tělocvična, posilovna, ping-pongový sál, diskotéka, kulečník, bowling, konferenční sál).

 

5. Odkaz na úřední desku

http://bip.bogatynia.pl/ - záložka „OGŁOSZENIA”

 

6. Odkaz na webové stránky veřejných zakázek

http://www.bogatynia.pl/content/view/full/222