Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Organizacyjno-Prawny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

Zakres zadań wydziału:

1. Prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych.

2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania.

3. Opracowania dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych.

4. Opracowania projektu budżetu oraz jego bieżąca analiza i realizacja zaplanowanych zadań.

5. Zawierania, kontroli i nadzoru merytorycznnego nad realizacją umów dotyczących zadań wydziału .

6. Realizacje zadań z zakresu informatyzacji, oprogramowania, łączności, IT w urzędzie.

7. Prowadzenia spraw związanych z organizacją wyborów i referendum.

8. Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń majątkowych i ochrony mienia

9. Realizacja zadań dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych.`

10. Realizacja zadań z zakresu organizacji działań promocyjnych i okolicznościowych .

11. Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych wynikających z zawartych porozumień.

12. Zapewnienia obsługi transportowej wynikającej z potrzeb urzędu.