Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
realizuje zadania z zakresu:

1. Zarządzania procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych  zgodnie z Ustawą - Prawo zamówień publicznych.

2. Sporządzania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych o wartościach przekraczających równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Współpracy z administracją samorządową szczebla powiatowego i wojewódzkiego w  zakresie udzielonych osobom prawnym pozwoleń wodnoprawnych.

4. Prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących oceny oddziałowywania na środowisko.

5. Gospodarki odpadami.

6. Wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

7. Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ścieków komunalnych i przemysłowych.

8. Prowadzenia ewidencji jakości wody z ujęć i wody dostarczanej do odbiorców.

9. Prowadzenia spraw związanych z ochroną zwierząt.

10. Podejmowania działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska.