Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Zamówienia Publiczne / Archiwalne zamówienia publiczne
Wydruk i dostawa miesięcznika pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika
pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów, gm. Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wymianę pokrycia dachowego Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia w Sieniawce na dachówkę ceramiczną karpiówkę

Zamawiający – Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie, plac Jana Pawła II 1, 59-921 Porajów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 11 budynków mieszkalno-usługowych położonych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy ulic oraz oświetlenia ulicznego (drogi gminne)

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej, ekspertyz stanu technicznego, określenie nośności oraz założenie książek obiektów mostowych dla 18 mostów na terenie miasta Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych wraz z rozdzieleniem mediów w Sieniawce, gmina Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wykonanie zagospodarowania terenu Punktu czasowego przechowywania zwierząt

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 11 budynków mieszkalno-usługowych położonych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kossaka i ul. Matejki w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kossaka i ul. Matejki w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie operatu wodnoprawnego (piaskownik w Sieniawce) oraz operatu wodnoprawnego na eksploatację grupowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sieniawce

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na :

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Likwidacja kolizji

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½.” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Golf IV 1.4

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ogłasza III ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Golf IV 1.4, wersja Basis, rok prod. 1998

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póź.zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Chopina w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.