Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
[WYNIK] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu na działce nr 163/11 AM1 obr. Trzciniec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji wybrana została oferta Pracowni Projektowej „Aforma Studio” Aneta Grzeszczak z siedzibą w Bolesławcu ul. Zabobrze 166a.

[ WYNIK ] Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od dnia podpisania umowy do 31-12-2016r., została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Gaz Petrol Sp. z.o.o., ul. 1-go Maja  90, 55-080 Kąty Wrocławskie, wynagrodzenie brutto: 361.620,00 zł

Wynik - Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - etap 1

Wynik - Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - etap 1

[ UNIEWAŻNIENIE ] Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia ww. kwoty.

[WYNIK] Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni” wybrana została oferta firmy „Strzelecki” Biuro Architektoniczne z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Okulickiego 33 lok.13 za kwotę 8610,00 zł.

Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. ), Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

[Unieważnienie] Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

[wynik] Adaptacja pomieszczeń i dostawa wyposażenia w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

  1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni
  2. Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni.

- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2016r. pod numerem 145383-2016 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 20.07.2016r. zostały wybrane oferty.

[wynik] Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowe PORTAL AB S.C., Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze za cenę brutto 52.890,00 zł.

[wynik] Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez:

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia

wstępne wynagrodzenie brutto - 1.696.628,11zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 1.403.676,63zł)

Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2016” - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony  ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 02.03.2016r. pod numerem 46074 – 2016  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl  w dniu 02.03.2016r. została wybrana oferta nr 1

[ WYNIK ] Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a” wybrana została oferta firmy „Efektywniej” s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Okrężnej 26 za kwotę 3 690,00 zł.

Dziękuję Państwu za złożenie oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia

Do konkursu zostało złożonych 8 prac konkursowych, które podlegały ocenie. Większość prac prezentowało dość wysoki poziom zaproponowanych rozwiązań dla zadanej przestrzeni publicznej zarówno w sensie ideowym jak i formalnym.

Zamawiający – Gmina Bogatynia zgodnie z art. 123 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz.2164)  zawiadamia, że Decyzją Sądu Konkursowego, zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia przyznano trzy nagrody.

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie  7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 1

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy obiektu mostowego nr 16

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania obiektu mostowego nr 16 w mieście Bogatynia została wybrana oferta nr 1 złożona przez: HYDRO-INSTAL Grzegorz Jadwisińczak, ul. Górska 7, 59-921 Jasna Góra. Wynagrodzenie brutto: 285.360,00 zł. Okres gwarancji liczony w miesiącach: 60.

Wynik - Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni” w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 159131 – 2015 w dniu 02.11.2015r  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów
w roku szkolnym 2015/2016 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni: ZADANIE III : dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety i systemu ochrony ścian

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni:  ZADANIE III: dostawa  wraz z montażem nakładek  PCV na parapety i systemu ochrony ścian w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 111827 – 2015   w dniu 12.08.2015r  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl