Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. ), Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

[Unieważnienie] Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

[wynik] Adaptacja pomieszczeń i dostawa wyposażenia w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

  1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni
  2. Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni.

- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2016r. pod numerem 145383-2016 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 20.07.2016r. zostały wybrane oferty.

[wynik] Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowe PORTAL AB S.C., Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze za cenę brutto 52.890,00 zł.

[wynik] Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez:

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia

wstępne wynagrodzenie brutto - 1.696.628,11zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 1.403.676,63zł)

Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2016” - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony  ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 02.03.2016r. pod numerem 46074 – 2016  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl  w dniu 02.03.2016r. została wybrana oferta nr 1

[ WYNIK ] Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a” wybrana została oferta firmy „Efektywniej” s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Okrężnej 26 za kwotę 3 690,00 zł.

Dziękuję Państwu za złożenie oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia

Do konkursu zostało złożonych 8 prac konkursowych, które podlegały ocenie. Większość prac prezentowało dość wysoki poziom zaproponowanych rozwiązań dla zadanej przestrzeni publicznej zarówno w sensie ideowym jak i formalnym.

Zamawiający – Gmina Bogatynia zgodnie z art. 123 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz.2164)  zawiadamia, że Decyzją Sądu Konkursowego, zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia przyznano trzy nagrody.

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie  7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 1

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy obiektu mostowego nr 16

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania obiektu mostowego nr 16 w mieście Bogatynia została wybrana oferta nr 1 złożona przez: HYDRO-INSTAL Grzegorz Jadwisińczak, ul. Górska 7, 59-921 Jasna Góra. Wynagrodzenie brutto: 285.360,00 zł. Okres gwarancji liczony w miesiącach: 60.

Wynik - Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni” w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 159131 – 2015 w dniu 02.11.2015r  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów
w roku szkolnym 2015/2016 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni: ZADANIE III : dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety i systemu ochrony ścian

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni:  ZADANIE III: dostawa  wraz z montażem nakładek  PCV na parapety i systemu ochrony ścian w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 111827 – 2015   w dniu 12.08.2015r  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl

Wynik - Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SOLPET” sp. z o.o.
ul. Nowa 8, 59-916 Bogatynia
Wstępne wynagrodzenie brutto: 225.552,00 zł

Uzasadnienie wyboru :
Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskała największą ilość punktów wg. kryteriów oceny:
- wstępna cena ofertowa brutto - 95 pkt.
- jakość oferowanych usług - 5 pkt.

Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono 0 Wykonawców

Oferty odrzucone: Odrzucono 0 ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni: ZADANIE I : dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i okna PCV.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni: ZADANIE I : dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i okna PCV w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 156718 – 2015 w dniu 26.06.2015r oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Planu Mobilności Miejskiej) Gminy Bogatynia

 Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl  zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro na opracowanie„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Planu Mobilności Miejskiej) Gminy Bogatynia” wybrano firmę

Wynik - Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na   wykonanie zadania   pn.: 1„ Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I-sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m, etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź, czerwiec 2013r.] ”  2.„Odbudowa ul. Górniczej w Porajowie – etap I sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Górnicza długość 470,10 m , etap II nawierzchnia (kilometraż 0+000-0+380, 0+000-0+055) [intensywne opady deszczu i powódź, czerwiec 2013 r.] ”   - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony  ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 18.06.2015r. pod numerem 89537-2015 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 18.06.2015r..

została wybrana oferta nr 8 złożona przez :

Wynik - Likwidacja barier komunikacyjnych w SP ZOZ w Bogatyni przez wymianę dźwigu osobowego szpitalnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wynik -  Likwidacja barier komunikacyjnych w SP ZOZ w Bogatyni przez wymianę dźwigu osobowego szpitalnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych