Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Dostawę wraz z instalacją wyposażenia i sprzętu Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek n.Nysą (Cz.) – Bogatynia (Pl.)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z instalacją wyposażenia i sprzętu Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek n.Nysą (Cz.) – Bogatynia (Pl.) zostały wybrane następujące oferty

Odbudowę 4 obiektów mostowych w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na o dbudowę 4 obiektów mostowych w Bogatyni -prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.).

Zakup samochodu osobowego 7- mio miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu osobowego 7- mio miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożone przez: AUTO SALON „ŚWITOŃ - PACZKOWSKI” H. ŚWITOŃ, H. i E. PACZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110kV S-396 i S-397 z drogą gminną klasy G1/2 (Aleja Solidarności)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na docelowej likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110kV S-396 i S-397 z drogą gminną klasy G1/2 (Aleja Solidarności) została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Jeleniogórska Energetyka Wysokich i Najwyższych Napięć sp. z o.o.

Dostawa tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta nr 2

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia została wybrana oferta:

Druk miesięcznika pn „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk miesięcznika pn „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia” – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony ,ogłoszonym Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2011r. pod nr 40747-2011 - została wybrana ofert.

Dostawę wyposażenia i sprzętu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia i sprzętu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni zostały wybrane następujące oferty

Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) – Bogatynia (PL)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na „Wykonanie, dostawę i montaż płyty pamiątkowej w ramach promocji projektu pn.: „Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) – Bogatynia (PL)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wybrano ofertę

System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni –Wrota Bogatynia dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : Artykuł prasowy promujący projekt pn.: System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni –Wrota Bogatynia dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 wybrano ofertę

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na publicznego na szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012 – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony ,ogłoszonym Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2011r. pod numerem pod nr 32149-2011 - została wybrana oferta nr 2

Unieważnienie - Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012 - zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), z uwagi na fakt, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a w aktualnej sytuacji .

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w bogatyni siwz nr 97/17/12/2010/NO/Bogatynia

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w bogatyni siwz nr 97/17/12/2010/NO/Bogatynia

Odtworzenie rowu melioracyjnego R-1 pomiędzy posesją nr 2 przy ul. Kurzańskiej a istniejącymi stawami przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odtworzenie rowu melioracyjnego R-1 pomiędzy posesją nr 2 przy ul. Kurzańskiej a istniejącymi stawami przy ul. Daszyńskiego
w Bogatyni (po katastrofie powodzi w dniu 07.08.2010r.) Lokalizacja: Bogatynia dz. nr 12/1, 7/14, 7/1, 4, 9, 4/7, 7/12 – Obr. II” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta.

Wykonanie ekspertyz budowlanych w budynkach mieszkalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie ekspertyz budowlanych w budynkach mieszkalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty z nr 2 złożone przez:

Wynik - Dostawa oleju opałowego w 2011 r. do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostawa oleju opałowego w 2011 r. do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie”; prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

KDM Sp. z o. o., Porajów, ul. Mostowa 1, 59-921 Sieniawka
Cena ofertowa brutto – 236.948,40 zł

Dostawę wyposażenia i sprzętu do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia i sprzętu do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie zostały wybrane następujące oferty

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Bogatyni, rejon ulic: Pocztowa – Świerczewskiego – ETAP II - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony została wybrana oferta nr 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3- go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3- go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony została wybrana oferta nr 1