Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
[wynik] Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez:

Centrum Przemysłowo – Usługowe ZETO Sp. z o.o.

[wynik] Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na r ewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP) – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta nr 2 złożona przez :

„ADLA” Mariusz Włodarczyk, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 12/4a, 59-500 Jelenia Góra

[wynik] Zakup wraz z montażem urządzeń na place zabaw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zakup wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Hydro Wielkopolska Beata Przepióra, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia

Wyniki ustnego przetargu ograniczonego na maszynę rolniczą

Wyniki ustnego przetargu ograniczony (licytacji publicznej) dla rolników wsi Działoszyn na sprzedaż środków trwałych, tj. maszyny rolniczej:

Powodzianie zdrowo i ekologicznie wypoczywają na Podhalu

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację wyjazdu profilaktyczno-zdrowotnego dla dzieci i młodzieży z terenów popowodziowych gminy Bogatynia w ramach projektu „Powodzianie zdrowo i ekologicznie wypoczywają na Podhalu” została wybrana oferta

Dostawę materiałów budowlanych, instalacyjno- sanitarnych i artykułów elektrycznych na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Turowskiej 97

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) W imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych, instalacyjno- sanitarnych i artykułów elektrycznych na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Turowskiej 97”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta

[wynik] Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Działoszynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym ) w Działoszynie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie - została wybrana oferta nr 1 złożona przez :

NEST Sp. z o.o., ul. Irysowa 31, 51-117 Wrocław

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia

Odbudowa rowów odwadniających w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa rowów odwadniających w Bogatyni ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty

Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej (odcinek I) oraz fragmentu ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Opolowską (odcinek II) w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej (odcinek I) oraz fragmentu ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Opolowską (odcinek II) w Bogatyni. – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta.

Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych i placu pod kontenery do segregowania odpadów stałych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych i placu pod kontenery do segregowania odpadów stałych – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Odbudowa 3 rowów odwadniających w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa 3 rowów odwadniających w Bogatyni ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty

Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej została wybrana oferta

Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej została wybrana oferta.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki została wybrana oferta nr 1

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na publicznego na szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012 – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony ,ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 04.05.2011r. pod numerem pod nr 128677 -2011 - została wybrana oferta nr 1

Odbudowa 4 obiektów mostowych w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę 4 obiektów mostowych w Bogatyni – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Budowlano-Remontowy
„BUD-REM” Anna Kurpińska
ul. Skłodowskiej-Curie 30
59-920 Bogatynia

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia

Odbudowa z przebudową stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz z zakupem wyposażenia meblowego i gastronomicznego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni zniszczonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa z przebudową stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz z zakupem wyposażenia meblowego i gastronomicznego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni zniszczonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 2

Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1

Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki i Turowskiej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki i Turowskiej została wybrana oferta nr 1.