Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Nadbrzeżnej 7

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) W imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Nadbrzeżnej 7”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta nr 1

Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 3.

Dostawę i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy Bogatynia

Dostawę i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy Bogatynia

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na finansowanie i refinansowanie poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2011 w wysokości 15 000 000,00

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na finansowanie i refinansowanie poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2011 w wysokości 15 000 000,00

Unieważnienie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – II Raz zostało unieważnione w części 1 - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokona ponownej oceny ofert i powtórzy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 tj. sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – II Raz zostało unieważnione w częściach: - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – II Raz zostało unieważnione w częściach: - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – II Raz, prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane:

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS w Bogatyni, została wybrana oferta nr 2

Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" zostało unieważnione w częściach:

Pełnienie funkcji inspektora nad odbudową ścian oporowych na brzegach rzeki Miedzianki realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nad odbudową ścian oporowych na brzegach rzeki Miedzianki realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych: Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej (odcinek I), Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni, Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni, Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej w Bogatyni została wybrana oferta nr 3

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 53 budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Bogatynia

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 53 budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Bogatynia

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 49 i Głównej 14 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 49 i Głównej 14 w Bogatyni” prowadzonego
w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP), została wybrana oferta

Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego „Zalew” w Bogatyni”

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi
o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na „opracowanie analizy ekonomiczno- finansowej dla projektu pod nazwą : „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego „Zalew” w Bogatyni” planowanego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 wybrano ofertę firmy

Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty.

[wynik] Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników, została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

[wynik] Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni, została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Obsługi Budownictwa Wojciech Błasiak