Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni została wybrana oferta

Wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach niżej wymienionych części

Wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach części 2 i części 6 zostały wybrane następujące oferty

Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Wydruk i dostawa miesięcznika pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do równowartości w złotych nie przekraczającej 14.000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz.1655, z póź.zm.) na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną”– ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2011r. pod nr 321601 - 2011 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 07.12.2011r.

Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Wykonywanie usługi polegającej na przewozach osobowych na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia oraz Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia środkami transportu min. 14 miejscowymi

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usługi polegającej na przewozach osobowych na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia oraz Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia środkami transportu min. 14 miejscowymi ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Dostawę mebli, sprzętu AGD i sprzętu komputerowego do filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli, sprzętu AGD i sprzętu komputerowego do filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu zostały wybrane następujące oferty

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta nr 1

Dostawę wyposażenia filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu zostały wybrane następujące oferty

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została ofert.

Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację nr 6,7,12, Nadbrzeżnej 3 oraz Turowskiej 45 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację nr 6,7,12, Nadbrzeżnej 3 oraz Turowskiej 45 w Bogatyni została wybrana oferta

Zakup samochodu osobowego 5- ci miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu osobowego 5- ci miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1

Budowę oświetlenia drogowego w ul. Armii Czerwonej i Turowskiej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia drogowego w ul. Armii Czerwonej i Turowskiej w Bogatyni została wybrana oferta

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony pn. : „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – III RAZ - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2011r. pod nr 266019 - 2011 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 24.08.2011r.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – III Raz, prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana: - w części 1 - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - oferta z nr 2

Przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki w Bogatyni została wybrana oferta nr1

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu systemowego pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – III Raz, prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane: - w części 2 Pomoce dydaktyczne oferta z nr 1

Na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Spółdzielcza

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Spółdzielcza 4”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta nr 1