Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Utrzymywanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymywanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy BogatyniaNew article

Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej: Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział Zielona Góra, Filia Lubin, 59 – 300 Lubin, ul. B. Chrobrego 4. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i była jedyną ofertą.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Armii Czerwonej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Armii Czerwonej w Bogatyni ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni

Budowę i rozbudowę chodnika w miejscowości Opolno Zdrój

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę chodnika w miejscowości Opolno Zdrój została wybrana

Dostawę tonerów oraz bębnów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na publicznego na dostawę tonerów oraz bębnów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 22 000 000,00 PLN

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 22 000 000,00 PLN - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Obsługa Prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w zakresie nw. komórek organizacyjnych

Obsługa Prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w zakresie nw. komórek organizacyjnych

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy BogatyniaNew article

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia

Budowę miejsc parkingowych w rejonie ulic Kossaka i Matejki

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych w rejonie ulic Kossaka i Matejki w Bogatyni została wybrana oferta nr 5

Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na zamieszczenie artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrano.

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

[wynik] Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerczewskiego – Wspólnej w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerczewskiego – Wspólnej w Bogatyni została wybrana oferta nr1 złożona przez: Zakład Instalacyjno-Budowlany ELTOR E.Figurski, ul. Torowa 19, 59-800 Lubań. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 339.480,00 zł

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

Likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia została wybrana oferta

Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na zamieszczenie artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrano firmę

Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych została wybrana oferta