Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
[wynik] MZGK - Dostawa paliwa do samochodów

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „ CARPATIA”

Dostawa tablicy informacyjnej - 2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na :

Zakup, wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjnej informacyjnej promującej zadanie na potrzeby projektu dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn: „2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe”. wybrano ofertę

Broszury informacyjne - 2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na :

Zakup, wykonanie oraz dostawa 300 szt. broszur informacyjnych promujących zadanie na potrzeby projektu dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn: „2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe”. wybrano ofertę:

Artykuł prasowy - 2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na :

Publikacje artykułu prasowego promującego zadanie na potrzeby projektu dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn: „2 Days International Battle Rydwany Trójstyku Transgraniczne zawody crossowe”.

[wynik] Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta nr 5 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o. o.

Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: „3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - II Raz

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: „3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - II Raz” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dobrej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dobrej w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta

Odbudowe fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20l0r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowe fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni została wybrana oferta

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia zostało unieważnione

Odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej w Bogatyni ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Zakup, wykonanie oraz dostawa 100 szt. broszur informacyjnych promujących

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : Zakup, wykonanie oraz dostawa 100 szt. broszur informacyjnych promujących zadanie na potrzeby projektu dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn:
„Ożywić ekosystem – założenie remizy śródpolnej w Bogatyni”

Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej o wym. 70 cm x 90 cm w ramach promocji projektu pn.: „Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrano firmę

Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników została wybrana oferta

Odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Odbudowe zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dworcowej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowe zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dworcowej w Bogatyni została wybrana oferta

Odbudowa ul. Biskupiej

Odbudowa ul. Biskupiej

Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: „3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: „3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni " zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Utrzymywanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymywanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta