Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych

Zamawiający - Gmina Bogatynia uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych została wybrana oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o.,  ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław.

[wynik] Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)”  prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały wybrane oferty z nr 1.

Wynik - Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni

Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni 

Wynik - Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn pn.: Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2018r.  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni

Wynik - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)

Wynik - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)

Wynik - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Wynik - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Unieważnienie - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Unieważnienie - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Wynik - Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia" została wybrana oferta nr 3 złożona przez:
GISON sp. z o.o., Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków

Cena brutto: 54.900,00zł

Otwarcie ofert - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej

Otwarcie ofert - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej

Unieważnienie - Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Unieważnienie - Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r., oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty 

Unieważnienie postępowania - Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna – II raz

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna – II raz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup, dostawa i montaż dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo-sanitarnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup, dostawa i montaż dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo-sanitarnego na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia II o wymiarach zewnętrznych 6,058 m x 4,876 m x 2,8 m

Unieważnieniu - Rewitalizacja Centrum

Unieważnieniu - Rewitalizacja Centrum

Unieważnieniu - Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna

Unieważnieniu - Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna

Rozstrzygnięcie - Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia”  zostały wybrane oferty z nr 1 złożone przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych na remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie I -dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych na remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni ”– dostawa materiałów ogólnobudowlanych została wybrana złożona przez:

K5 Tomasz Kubica i Paweł Chorab