Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Wykonanie koncepcji rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy Domów Przysłupowych realizowanej w ramach projektu „Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy Domów Przysłupowych” – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury
dr inż. arch. Michał Stangel

Wynik - Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów

Wynik - Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów

Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 4

Wynik - Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Wynik - Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Wynik - Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej o wym. 2,00 m x 2,50m w ramach promocji projektu pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrano;

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni przy ul. Pocztowa 30

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni przy ul. Pocztowa 30”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta

Unieważnienie - Dostawa paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Unieważnienie - Dostawa paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Unieważnienie - Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do zbytu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Unieważnienie - Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do zbytu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Przewozy osobowe na trasie Bogatynia -Jasna Góra - Bogatynia oraz Bogatynia - Wyszków (Wolanów) - Bogatynia środkami transportu min. 14 miejscowymi

Przewozy osobowe na trasie Bogatynia -Jasna Góra - Bogatynia oraz Bogatynia - Wyszków (Wolanów) - Bogatynia środkami transportu min. 14 miejscowymi

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 maja 2014r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 maja 2014r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Dostawę sprężarki śrubowej zmienno-obrotowej, bezolejowej , jednomodułowej do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni, ul. Środkowa 4

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprężarki śrubowej zmienno-obrotowej, bezolejowej , jednomodułowej do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni, ul. Środkowa 4 – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

[unieważnienie] dostawa sprężarki śrubowej zmienno-obrotowej, bezolejowej, jednomodułowej do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprężarki śrubowej zmienno-obrotowej, bezolejowej, jednomodułowej do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni, ul. Środkowa 4 - zostało unieważnione

[unieważnienie] Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Waryńskiego 2a

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Waryńskiego 2a" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

Dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : artykuł prasowy promujący projekt z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 pn: „ Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych, wybrano ofertę;

„Gazeta Wrocławska” – WERTA s.c.
ul. A. Krajowej 13
59-900 Zgorzelec

Dostawę oraz montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej: 3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej o wym. 70 cm x 90 cm w ramach promocji projektu pn.: „3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013 wybrano firmę:
Balcer Reklama i Poligrafia
Ul. Daszyńskiego 43/10
59-920 Bogatynia

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia została wybrana oferta