Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia została wybrana oferta

Montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Montaż dwustronnej  tablicy informacyjno-pamiątkowej  - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

[wynik] Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Organizacja i realizacja imprezypn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014” - prowadzonego w ramach trybuprzetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2014r. podnumerem pod nr 78880-2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 10.03.2014r.

[wynik] Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy "Bogatynia"

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do równowartości w złotych nie przekraczającej 14.000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy „Bogatynia”.
Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, informuje, iż wybrano ofertę przedstawioną przez:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Nowogrodzka 151a 18-400 Łomża
Cena brutto – 48.600,00 zł

[wynik] Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Centrum Obsługi Nieruchomości s.c. pl. Wyszyńskiego 33/4, 58-500 Jelenia Góra

Wynik - Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją : przeciwdziałanie zagrożeniom prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 5.000 do 14.000 euro pn. „ Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją : przeciwdziałanie zagrożeniom prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni "została wybrana oferta firmy Nyctalus Radosław Urban z siedziby we Wrocławiu.

Wynik - Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi - Część I , II

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi – II raz” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty z nr 1 w części I i II

Unieważnienie - Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - Część III

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - II raz” – CZĘŚĆ III  -  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 16.01.2014r. pod nr 18466 - 2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 16.01.2014r.

[unieważnienie] Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi " zostało unieważnione.

Wynik - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni" została wybrana oferta

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013 w wysokości 2 000 000,00 PLN  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Wynik- Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Wynik - Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  wybrano firmę:

[wynik] REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem odbojnic – poręczy, kątowników na parapety z PCV, zasłon z folii PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem odbojnic – poręczy, kątowników na parapety z PCV, zasłon z folii PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia"- prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

[wynik] Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez:

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 17, 59-920 BogatyniaCena ofertowa brutto – 8.693.996,67 zł (po prawieniu omyłki rachunkowej 8.493.996,51zł);

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.  

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych - na remont oddziału chirurgii

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych - na remont oddziału chirurgii

Zakup i montaż urządzeń przepompowni przewałowej sieci ciepłowniczej w Bogatyni

Zakup i montaż urządzeń przepompowni przewałowej sieci ciepłowniczej w Bogatyni

Odbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni, została wybrana oferta nr 1 złożona