Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / [ ARCHIWALNE ] Zamówienia publiczne - wyniki
Wynik - działki niezabudowane

Informacja o wyniku przetargu
    
W dniu 17.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży były niezabudowane działki:
1)   – 40/3 AM 1 obr Zatonie o pow.1000m², brak KW . Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 6150,00 zł.  
Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2)   – 40/4 AM 1 obr Zatonie o pow.1600m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 16000,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
3)   – 41/5 AM 1 obr Zatonie o pow.15900m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 184200,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
4)   – 42/1 AM 1 obr Zatonie o pow.6400m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 38800,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
5)   – 42/2 AM 1 obr Zatonie o pow.8100m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 49100,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
6)   – 42/4 AM 1 obr Zatonie o pow.2900m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 17600,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
7)   – 42/9 AM 1 obr Zatonie o pow.15105m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 91500,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
8)   – 42/5 AM 1 obr Zatonie o pow.800m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 4900,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
9)   – 42/3 AM 1 obr Zatonie o pow.500m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 3100,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
10)    – 46/3 AM 1 obr Zatonie o pow.3382m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 20500,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
11)   – 44/1 AM 1 obr Zatonie o pow.4826m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 29250,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
12)   – 43/1 AM 1 obr Zatonie o pow.3000m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 18200,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
13)   – 986/7 AM 1 obr Zatonie o pow.1400m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 5658,00 zł ( wraz z podatkiem VAT wg stawki 23 %). Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Daniel Fryc                    

Wynik - II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki 14 w Bogatyni

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 17.10.2014 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  przy ul. Jana Matejki 14 w Bogatyni wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 13/100 w działce gruntu ozn. nr ewid. 21 AM 19 obr II o pow.0,0854 ha, KW JG1Z/000214699. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 49,60 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych- 2,02 m².

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 65.240,00 zł, w tym: lokal mieszkalny -58.945,60 zł, grunt- 6.294,40 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

[wynik] Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1.

Wynik - Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej została wybrana oferta nr 2

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - ZADANIE III : dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i automatycznie przesuwanej

Remont części Oddziału Ginekologii w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni - ZADANIE III :  dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i automatycznie przesuwanej

Wynik - Organizację dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Organizację dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE II - dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych.

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE II - dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych.

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych  w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 3 złożona przez:

Wykonanie przebudowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach zadania Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach zadania Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (powódź czerwiec 2013) - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony  ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 17.04.2014r. pod numerem pod nr 132774-2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 17.04.2014r

[wynik] Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015r." prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta z nr 3 złożona przez:

Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. Wykonawca Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski, ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy.Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), który ma charakter fakultatywny nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert.Fakt odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę zamyka przedmiotowe postępowanie bez udzielenia zamówienia publicznego.Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy. Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbudowa Szkoły w Porajowie

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie została wybrana oferta

Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 2 złożona

Wynik - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia

Wynik - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia została wybrana oferta

Montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Montaż dwustronnej  tablicy informacyjno-pamiątkowej  - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

[wynik] Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Organizacja i realizacja imprezypn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014” - prowadzonego w ramach trybuprzetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2014r. podnumerem pod nr 78880-2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 10.03.2014r.

[wynik] Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy "Bogatynia"

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do równowartości w złotych nie przekraczającej 14.000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy „Bogatynia”.
Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, informuje, iż wybrano ofertę przedstawioną przez:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Nowogrodzka 151a 18-400 Łomża
Cena brutto – 48.600,00 zł

[wynik] Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Centrum Obsługi Nieruchomości s.c. pl. Wyszyńskiego 33/4, 58-500 Jelenia Góra