Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - część I

Zamawiający Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, w zakresie Części 1 została wybrana oferta Nr 1 złożona przez: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - obsługa prawna - część III

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” - część III prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust I pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - została wybrana oferta z nr 2 złożone przez Kancelarię Adwokacką Robert Greb ze Zgorzelca.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - obsługa prawna - część I i II

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” - część I i II prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust I pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zostały wybrane oferty z nr 1 złożone przez:

Część I
PR KANCELARIA - RYSZARD PIETRAS
Część II
Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Drozd

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały wybrane następujące oferty:

  1. W części 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej sp. z o.o., Baworowo 16F, 59-820 Leśna
  2. W części 2: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej sp. z o.o., Baworowo 16F, 59-820 Leśna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 PLN

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00  PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: kredytu w rachunku bieżącym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2019 roku" – zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2019r., poz. 1843).

Wynik - Dostawa fotopułapek dla Straży Miejskiej w Bogatyni

Wynik - Dostawa fotopułapek dla Straży Miejskiej w Bogatyni

WYNIK - Naprawa rys ściany żelbetowej przyziemia pod niecką basenową w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Naprawa rys ściany żelbetowej przyziemia pod nieckę basenową w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego 42A w Bogatyni została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Miodoński Beniamin, Łagów, ul. Szkolna 9b

Założenie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Założenie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Unieważnienie - Wykonanie róbót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie róbót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zostało ponownie unieważnione.

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7, dz. nr 71 AM 5 obr. III Bogatynia”, została wybrana oferta nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego

Zamawiający — Gmina Bogatynia informuje o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części; Część l: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.; Część 2: Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Unieważnienie - wykonanie robót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wykonanie robót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zostało unieważnione.

WYNIK - Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej została wybrana oferta złożona przez: LABTECHNE sp. z o.o., ul. Szkolna 9B, 59-900 Łagów

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej.pdf

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r