Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Unieważnienie - Wykonanie róbót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie róbót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zostało ponownie unieważnione.

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7

Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7, dz. nr 71 AM 5 obr. III Bogatynia”, została wybrana oferta nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego

Zamawiający — Gmina Bogatynia informuje o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części; Część l: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.; Część 2: Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Unieważnienie - wykonanie robót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wykonanie robót związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zostało unieważnione.

WYNIK - Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej została wybrana oferta złożona przez: LABTECHNE sp. z o.o., ul. Szkolna 9B, 59-900 Łagów

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej.pdf

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych

[ WYNIK ] Przeglądy, czyszczenie i konserwacja separatorów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przeglądy, czyszczenie i konserwacja separatorów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 3 złożona przez AWAS-SERVIS Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa. Cena ofertowa: 39.651,12 zł brutto, termin wykonania: 30.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami” została wybrana Oferta Nr 10  złożona przez EKOLOG Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań, wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 7 380,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia , została wybrana Oferta Nr 2 złożona przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o, ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia. Wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 9.963,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej, została wybrana Oferta Nr 2 złożona przez EKOSERVICE sp. z o.o. USŁUGI sp.k., pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. Wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 64.616,40 zł brutto.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych

Zamawiający - Gmina Bogatynia uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych została wybrana oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o.,  ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław.

[wynik] Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)”  prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały wybrane oferty z nr 1.

Wynik - Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni

Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni 

Wynik - Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn pn.: Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2018r.  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni