Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przebudowa ul. Dworskiej i fragmentu ul. Turowskiej w Bogatyni, będących w ciągu drogi powiatowej nr 2361D

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wykonanie zagospodarowania terenu Punktu czasowego przechowywania zwierząt

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów, gm. Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 11 budynków mieszkalno-usługowych położonych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych wraz z rozdzieleniem mediów w Sieniawce, gmina Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej, ekspertyz stanu technicznego, określenie nośności oraz założenie książek obiektów mostowych dla 18 mostów na terenie miasta Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy ulic oraz oświetlenia ulicznego (drogi gminne)

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Wymianę pokrycia dachowego Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia w Sieniawce na dachówkę ceramiczną karpiówkę

Zamawiający – Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie, plac Jana Pawła II 1, 59-921 Porajów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.