Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - II raz

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - II raz
 

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r., oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.
 

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ul. M. Skłodowskiej - Curie, Puszkina, Opolowskiej oraz Krakowskiej w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod nazwą: "Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. M. Skłodowskiej - Curie, Puszkina, Opolowskiej oraz Krakowskiej w Bogatyni wraz z nadzorem autorskim".

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna - II raz

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna - II raz

Wykonania zakup, dostawę i montaż: dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo - sanitarnego na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia II

Wykonania zakup, dostawę i montaż:  dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo - sanitarnego na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia II

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowa centralnych przestrzeni publicznych miasta Bogatynia wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni, budową elementów małej architektury, w ramach zadania inwestycyjnego ujętego
 w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia pn. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna
 

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Zapytanie ofertowe - Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej „Świetlica Przysłupowa 1” w Bratkowie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych (projekt gotowy „Świetlica Przysłupowa 1” będzie udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej przez Stowarzyszenie Dom Kołodzieja w Zgorzelcu). Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 163/6 AM1 w Bratkowie

 

Zapytanie cenowe - Wymiana systemu sterowania i kontroli parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni

Zapytanie cenowe - Wymiana systemu sterowania i kontroli parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni

Remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - dostawa materiałów ogólnobudowlanych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania remontu elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w obrębie ulic  M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej  w Bogatyni

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowa centralnych przestrzeni publicznych miasta Bogatynia wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni, budową elementów małej architektury, w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia pn. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni - Zadanie 1 - dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych do wykonania remontu elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji wraz z adaptacją do warunków lokalnych i gruntowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych (projekt gotowy „Świetlica Przysłupowa 1” będzie udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej przez Stowarzyszenie Dom Kołodzieja w Zgorzelcu). Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 163/6 AM1 w Bratkowie.

Budowa elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest inwestycji jest wykonanie elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został zawarty w dokumentacji projektowej.