Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzeniepunktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Zaproszenie do składania ofert - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie „Cyfrowo kompetentni”

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie „Cyfrowokompetentni”

Zaproszenie do składania ofert do 30 tys. euro – Remonty kanalizacji deszczowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Remonty kanalizacji deszczowej.

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznych

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Przegląd, czyszczenie i konserwacja 18 separatorów - urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gminy Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Przegląd, czyszczenie i konserwacja 18 separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gminy Bogatynia”.

Zapytanie ofertowe - Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy finansowej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do składania ofert do 5 tysięcy Euro

- wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Zaproszenie do składania ofert do 30tys euro - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)

 

Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) - Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) - Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1);
Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2019 r

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2019 r

Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w zakresie  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w ramach trzech części zamówienia

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, wszczególności: wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usługz terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2018 roku

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy
 

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II