Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Organizacja i realizacja imprezy pn. Bogatyńskie Dni Węgla i Energii - KARBONALIA 2016

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja imprezy pn Bogatyńskie Dni Węgla i Energii - KARBONALIA 2016 w dniach: 24 czerwca 2016 r. - od godziny 17:00 do godziny 1:00 dnia następnego 25 czerwca 2016 r. - od godziny 14:00 do godziny 1:00 dnia następnego 26 czerwca 2016 r.- od godziny 14:00 do godziny 23:00

Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a

Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla Zespołu Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanym w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych na potrzeby Przedszkola nr 5 w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych na dz. nr 28/2 AM18 obr.II na potrzeby Przedszkola nr 5 w Bogatyni.

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Cechy kredytu: waluta kredytu - PLN; okres spłaty kredytu - 8 lat ( 96 miesięcy); rozpoczęcie spłat rat kredytu od 31 stycznia 2016r

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego przewozu pasażerów w ramach komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia. Łączna ilość wozokilometrów została wyszczególniona w załączniku nr 2 natomiast wykaz linii komunikacyjnych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania obiektu mostowego nr 16 w mieście Bogatynia

Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania obiektu mostowego nr 16 w mieście Bogatynia
 

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni. Numer ogłoszenia: 159131 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni.
Numer ogłoszenia: 159131 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania, dowiezienia i wydawania jednego gorącego posiłku jednodaniowego dziennie osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni przez 254 dni robocze w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 września 2016r.

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2015/2016 przez 188 dni nauki szkolnej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz harmonogramie, który jest jej integralną częścią.

Remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni: zadanie III - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety i systemu ochrony ścian

Remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni:  zadanie III - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety i systemu ochrony ścian

Zapytanie ofertowe - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Planu Mobilności Miejskiej) Gminy Bogatynia

 Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, działając w imieniu Gminy Bogatynia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na opracowanie: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Planu Mobilności Miejskiej) Gminy Bogatynia”.

Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I-sieć

1. Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I-sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m, etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) (intensywne opady deszczu i powódź, czerwiec 2013r.) 2.Odbudowa ul. Górniczej w Porajowie - etap I sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Górnicza długość 470,10 m , etap II nawierzchnia (kilometraż 0+000-0+380, 0+000-0+055) (intensywne opady deszczu i powódź, czerwiec 2013 r.)

Remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni

Remont Oddziału Położniczego Szpitala Gminnego w Bogatyni. Zadanie I - dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej i okna PCV. Zadanie III - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety i systemu ochrony ścian.

Likwidacja barier komunikacyjnych w SP ZOZ w Bogatyni przez wymianę dźwigu osobowego szpitalnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier komunikacyjnych w SP ZOZ w Bogatyni przez wymianę dźwigu osobowego szpitalnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska dla zwierząt

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie

„Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska dla zwierząt”

Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów Gminy Bogatynia

Informacja dotycząca udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U.  z 2013r., poz. 907 ze zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia  o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta i gminy Bogatynia

Informacja dotycząca udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U.  z 2013r., poz. 907 ze zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia  o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.