Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Przewóz uczniów z opiekunami do jednostek oświatowych Gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Bogatynia: Przewóz uczniów z opiekunami do jednostek oświatowych Gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 3 zadań: Zadanie nr 1: Przewóz uczniów z opiekunami do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.; Zadanie nr 2: Przewóz uczniów z opiekunami do pracowni przyrodniczej i na basen do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni; Zadanie nr 3: Przewóz uczniów z niepełnosprawnością do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu z opiekunami.

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie robót  związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części.

Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części: Część 1: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Część 2: Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Zaproszenie do składania ofert - Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12, dz. nr 19 AM 12 obr. II Bogatynia.

Zaproszenie do składania ofert - Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7, dz. nr 71 AM 5 obr. III Bogatynia.

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni 

Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej.

Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej.

Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzeniepunktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Zaproszenie do składania ofert - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie „Cyfrowo kompetentni”

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie „Cyfrowokompetentni”

Zaproszenie do składania ofert do 30 tys. euro – Remonty kanalizacji deszczowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Remonty kanalizacji deszczowej.

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznych

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Przegląd, czyszczenie i konserwacja 18 separatorów - urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gminy Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Przegląd, czyszczenie i konserwacja 18 separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gminy Bogatynia”.

Zapytanie ofertowe - Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy finansowej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do składania ofert do 5 tysięcy Euro

- wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Zaproszenie do składania ofert do 30tys euro - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)