Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

Unieważnienie - Wykonanie instalcji elektrycznej systemu oddymiana w Przedszkolu Nr 4

Unieważnienie - Wykonanie instalcji elektrycznej systemu oddymiana w Przedszkolu Nr 4

Unieważnienie - Wymiana rozdzielnicy w Przedszkolu Nr 4

Unieważnienie - Wymiana rozdzielnicy w Przedszkolu Nr 4

Dostawa fotopułapek dla Straży Miejskiej w Bogatyni

Zamawiający: Straż Miejska, w imieniu której występuje Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Dostawa fotopułapek dla Straży Miejskiej w Bogatyni”.

Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania istniejącej instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 i Żłobka nr 1

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania istniejącej instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 i Żłobka nr 1 przy ul. Chopina 12 w Bogatyni.

Wymiana rozdzielnicy głównej T-0 wraz z przebudowaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wymiana rozdzielnicy głównej T-0 wraz z przebudowaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego w Przedszkolu Publicznym
Nr 4 w Bogatyni.

Zaproszenie do składania ofert - Naprawa rys ściany żelbetowej przyziemia pod niecką basenową

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Naprawa rys ściany żelbetowej przyziemia pod niecką basenową w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego 42A
 w Bogatyni.

Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Rozbiórka budynku po byłej remizie strażackiej w Bratkowie

Rozbiórka budynku po byłej remizie strażackiej w Bratkowie

Przewóz uczniów z opiekunami do jednostek oświatowych Gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Bogatynia: Przewóz uczniów z opiekunami do jednostek oświatowych Gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 3 zadań: Zadanie nr 1: Przewóz uczniów z opiekunami do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.; Zadanie nr 2: Przewóz uczniów z opiekunami do pracowni przyrodniczej i na basen do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni; Zadanie nr 3: Przewóz uczniów z niepełnosprawnością do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu z opiekunami.

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie robót  związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części.

Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części: Część 1: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Część 2: Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Zaproszenie do składania ofert - Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozbiórka ruin budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12, dz. nr 19 AM 12 obr. II Bogatynia.

Zaproszenie do składania ofert - Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozbiórka ruin budynku przy ul. Listopadowej 7, dz. nr 71 AM 5 obr. III Bogatynia.

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni 

Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej.

Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej.

Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzeniepunktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Zaproszenie do składania ofert - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r.