Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / System gospodarki odpadami / Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data publikacji:

22 Luty 2013

W związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XL/315/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przedkładamy deklaracje do pobrania.

Tekst uchwały <kliknij>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

.

Deklarację wypełniają właściciele nieruchomości z zabudową jedno- lub wielorodzinną - mieszkańcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

.

Deklarację wypełniają właściciele bądź zarządzający nieruchomością w imieniu szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni, spółki prawa handlowego i inne prowadzące działalność gospodarczą.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

.

Deklarację wypełniają właściciele bądź zarządzający nieruchomością, którzy zamieszkują daną nieruchomości i jednocześnie prowadzą na jej terenie działalność gospodarczą.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji <pobierz>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
WAŻNE:

Deklaracje składa się w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy Bogatynia.

Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:
 

- Kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2012 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą.
 

- Faktury lub rozliczenia za wodę za okres 1 roku.
 

- W przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,
 

- W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------