Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / [wynik] MZGK - Dostawa paliwa do samochodów
[wynik] MZGK - Dostawa paliwa do samochodów

Data publikacji:

19 Lipiec 2012

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „ CARPATIA”