Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / [wynik] Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni
[wynik] Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni

Data publikacji:

26 Czerwiec 2012

Na podstawie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta nr 5 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o. o.