Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Ośrodek Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii
Zakres zadań komórki organizacyjnej:

  • realizowanie zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
    przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie i przeprowadzanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.