Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Współpraca transgraniczna / II Rozwój gospodarczy
II Rozwój gospodarczy

II Rozwój gospodarczy

2.1 Wspólny plan rozwoju/Inwestycje&Gospogarka

(kierownictwo: Pani Gloria Heymann/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Wojciech Sawicki - Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
 2. Bożena Wojciechowska - Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
 3. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 4. Janusz Michalski - Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji
 5. -
 6. -
 7. Edmund Nych - Przedstawiciel PGE KWB Turów S.A.

Zadaniem grupy jest zapewnienie długofalowego procesu rozwoju regionu. W tym celu stale pracuje się nad aktualizacją i realizacją „Wspólnego planu rozwoju“, priorytetowego, wspólnego dokumentu rozwojowego.

 

2.2  Komunikacja w Trójziemi

(kierownictwo: pani H.Kubiak/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 2. Janusz Michalski -  Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji
 3. -
 4. -

Grupa ta koordynuje projekty w ramach rozwoju komunikacji. Obejmuje to publiczną komunikację podmiejską, ścieżki turystyczne, ale przede wszystkim połączenie drogowe. Zadaniem priorytetowym jest tu obszar „Małego Trójkąta“ – realizacja trójstronnego połączenia mostowego.