Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Związek Miast / II Rozwój gospodarczy




II Rozwój gospodarczy

II Rozwój gospodarczy

2.1 Wspólny plan rozwoju/Inwestycje&Gospogarka

(kierownictwo: Pani Gloria Heymann/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Dominik Matelski - Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
 2. Monika Oleksak - Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
 3. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
 4. Janusz Michalski - Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
 5. Krzysztof Peremicki - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 6. Jarosław Woźnicki - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 7. Edmund Nych - Przedstawiciel PGE KWB Turów S.A.

Zadaniem grupy jest zapewnienie długofalowego procesu rozwoju regionu. W tym celu stale pracuje się nad sprecyzowaniem i realizacją „Wspólnego planu rozwoju“, priorytetowego, wspólnego dokumentu rozwojowego na okres 2005-2013. Grupa projektowa angażuje się także w projekt „Menedżer zagospodarowania gruntów“, który obejmuje uzgodniony rozwój powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych, w szczególności nieużytków.

2.2 Przedsiębiorstwa w Regionie Trzech Państw (handel detaliczny, usługi)

Promowanie poszczególnych grup zawodowych (nie tylko handlowców), jak i narodowych sektorów gospodarki jest istotnym elementem współpracy. Docelowym zadaniem jest poprawienie sytuacji w regionie, pozyskanie nowych miejsc pracy, wspieranie i rozwój przedsiębiorstw średniej wielkości poprzez pozyskiwanie nowych klientów i źródeł finansowania.

Istotną rolę pełnią także spotkania integracyjne w dziedzinie kultury, sportu i turystyki, mające na celu przyjemne spędzanie wolnego czasu, poznanie języków sąsiadów, jak również ich zwyczajów i tradycji.

 • Przygotowanie wspólnej strony internetowej w trzech językach
 • Wspólne wprowadzenie na rynek firm, informacji, promocji, reklam firm
 • Współpraca z Izbą Handlową z Zittau
 • Organizowanie kursów dokształcających i warsztatów poszerzających wiedzę praktyczną i prawną, niezbędną podczas zakładania przedsiębiorstw
 • Nauka i pogłębianie znajomości języków sąsiadów
 • Opracowywanie wspólnych projektów umożliwiających pozyskanie dotacji z UE
 • Ustalenie rozwoju terenów przemysłowych przeznaczonych pod strefę ekonomiczną
 • Rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych ze współpracą gospodarczą w ramach Związku Miast

2.3  Komunikacja w Trójziemi

(kierownictwo: pani H.Kubiak/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 2. Janusz Michalski - Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
 3. Jerzy Wiśniewski - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 4. Krzysztof Peremicki - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni

Grupa ta koordynuje projekty w ramach rozwoju komunikacji. Obejmuje to publiczną komunikację podmiejską, ścieżki turystyczne, ale przede wszystkim połączenie drogowe. Zadaniem priorytetowym jest tu obszar „Małego Trójkąta“ – realizacja trójstronnego połączenia mostowego.