Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Związek Miast / II Rozwój gospodarczy
II Rozwój gospodarczy

II Rozwój gospodarczy

2.1 Wspólny plan rozwoju/Inwestycje&Gospogarka

(kierownictwo: Pani Gloria Heymann/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Konrad Wysocki - Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
 2. Monika Oleksak - Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
 3. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 4. Janusz Michalski - Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji
 5. Krzysztof Peremicki - Przewodniczący  Rady Miejskiej w Bogatyni
 6. Jarosław Woźnicki - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 7. Edmund Nych - Przedstawiciel PGE KWB Turów S.A.

Zadaniem grupy jest zapewnienie długofalowego procesu rozwoju regionu. W tym celu stale pracuje się nad aktualizacją i realizacją „Wspólnego planu rozwoju“, priorytetowego, wspólnego dokumentu rozwojowego.

 

2.2  Komunikacja w Trójziemi

(kierownictwo: pani H.Kubiak/N)

Członkowie ze strony polskiej:

 1. Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 2. Janusz Michalski -  Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji
 3. Jerzy Wiśniewski -  Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Bogatyni
 4. Krzysztof Peremicki - Przewodniczący  Rady Miejskiej w Bogatyni

Grupa ta koordynuje projekty w ramach rozwoju komunikacji. Obejmuje to publiczną komunikację podmiejską, ścieżki turystyczne, ale przede wszystkim połączenie drogowe. Zadaniem priorytetowym jest tu obszar „Małego Trójkąta“ – realizacja trójstronnego połączenia mostowego.